Κεφάλαιο 1 - Το ψηφιακό περιεχόμενο

Ενότητες:

  1. Το ψηφιακό περιεχόμενο: ορισμός και διαχείριση
  2. Ο Πληθοπορισμός ως Μέθοδος Συλλογής Δεδομένων
  3. Η πλατφόρμα e-sisifos –οδηγίες χρήσης για τον πληθοποριστή