Κεφάλαιο 2 - Η παιδαγωγική αξιοποίηση του ψηφιακού περιεχομένου


Ενότητες:

  1. Ο Ψηφιακός Γραμματισμός και κριτική σκέψη
  2. Αξιολογώντας Πηγές πληροφόρησης
  3. Παιδαγωγικές προσεγγίσεις της Ηλεκτρονικής μάθησης